Białoruś

Grodno

dwa dni

Wyżywienie

obiadokolacja

Śniadanie

Nocleg w Wilnie

Hotel

3*** lub 4****

Transport

Transport

autokarowy

Cena

WYCENA INDYWIDUALNA DLA GRUPY

I dzień

Przejazd do Grodna,

Zwiedzanie GRODNA pod opieką przewodnika:

pięknie miasto usytuowane nad wysokim brzegiem Niemna, dawna rezydencja Stefana Batorego, miejsce obrad sejmów Rzeczpospolitej, tu obradował ostatni w Rzeczypospolitej sejm tzw. „niemy”, to właśnie tu abdykował Stanisław Poniatowski; miasto Elizy Orzeszkowej z pięknymi barokowymi kościołami, starym i nowym zamkiem oraz cerkwią z XII w., dom Elizy Orzeszkowej, zabytkowa część miasta – kościoły, cerkwie, zamki.

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg
(dla chętnych wieczorny spacer po mieście).

II dzień

Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu

Czas wolny na zakupy

Przejazd do BOHATYROWICZ: mogiła Jana i Cecylii z „nad Niemnem”

Powrót do Polski

Masz jakieś pytanie?